Debreceni Kosár Közösség

Belépés / Regisztráció
Belépve maradok
jelszóemlékeztető
jelszóemlékeztető
0
A kosár zárásáig
A kosár üres
Helyi 1%
 2024.05.09

Közgyűlési meghívó - 2024.05.24

MEGHÍVÓ

a Debreceni Kosárközösségért Egyesület

közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A közgyűlés helye: Debrecen, Baross Gábor u. 16, 4029

A közgyűlés időpontja: 2024. május 24. péntek du. 4:00

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása. Előterjesztő: az egyesület elnöke.

2. Éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,

3. a Kosárközösség szervező tagjainak, az önkéntes csapat bemutatása (szerep vállalások),

4. a további működéssel kapcsolatos javaslatok, felvetések.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

A pártoló és tiszteletbeli tagok – a Kosárközösség önkéntesei - tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést 2024. május 24. 4:30 (Debrecen, Baross Gábor u. 16, 4029) időpontra hívom össze.

 

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt.

Kelt: Debrecen, 2024 . 05. hó 06. nap.

Kotormán Márta

Debreceni Kosárközösségért Egyesület

elnök